ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
รศ.นพ.โอภาส ไตรตานนท์

คุณวุฒิ

 • 2535-2540 แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2534-2546 อายุรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547-2548 อายุรศาสตร์โรคไต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553-2555 Research Fellow in Nephrology Kidney transplant , Cleveland Clinic Foundation ohio USA
 • 2556-2557 Research associate in Kidney transplantation , Northwestern University Chicago USA

ประสบการณ์การทำงาน

 • M.D. Internist คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Internal Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Clinical Fellow in Nephrology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Research fellow in Nephrology / Kidney transplantation - Cleveland Clinic Foundation ohio USA
 • Research Associate in Kidney Transplantation - Northwestern University Chicago USA
 • รองศาสตราจารย์ หน่วยโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เลขานุการอนุกรรมการวิชาการ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
 • อนุกรรมการวิชาการ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ประธานฝ่ายสารสนเทศ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
                     17.00 - 18.00
(คลินิกพิเศษ 1)
                                                                                                         
จันทร์
อังคาร
17.00 - 18.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้