คลินิกโรคเลือด

 


ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิด -15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน จิตเวชในเด็ก และทันตกรรมเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก
 
 

การบริการทางการแพทย์

การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเลือด โดยให้การรักษาโรคเลือดที่พบบ่อย ความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ โลหิตจาง โรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย ให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันจันทร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.    
วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.  

TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102  
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED