Doctor profile

Dr. Watcharin Prasertsud

Education

 • 1999: M.D., Chiang Mai University
 • 2006: Internal Medicine , Rajavithi Hospital
 • 2012: Sub-District of Operative Cardiology, Navamindradhiraj University

Work Experience

 • 2010 – 2012: Cardiologist, Vajira Hospital
 • 2012 – 2014: Cardiologist Specialist in Coronary Angioplasty with Balloon and Stent, Paolo Hospital
 • 2014 – 2016: Internal Medicine Specialist in Balloon and Stent Angioplasty Wired, Thonburi Heart Center
 • 2016 – present: Internal Medicine Specialist in Coronary Artery Angioplasty with Balloon and Stent, PatRangsit Hospital
Doctors’ check-up schedule
MondayTuesday WednesdayThursdayFridaySaturday  Sunday
 08.00 - 09.00
(PatRangsit 1
    09.00 - 14.00
(PatRangsit 2)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 2)
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้