โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit

บริการอื่นๆ

ห้องเดี่ยว

ห้องเดี่ยว


ห้องรวมพิเศษแอร์ 4 เตียง


ห้องเดี่ยวดีลักซ์

ห้องเดี่ยวดีลักซ์


ห้องคู่พิเศษ


ห้องเดี่ยว วี.ไอ.พี

ห้องเดี่ยว วี.ไอ.พี


ห้องเดี่ยวพิเศษ


ห้องแกรนด์ วี.ไอ.พี

ห้องแกรนด์ วี.ไอ.พี


ห้องวี.ไอ.พี


ห้องซูพีเรีย

ห้องซูพีเรีย


ห้องดีลักซ์


ห้องคู่พิเศษ

ห้องคู่พิเศษ


ห้องแอร์รวมพิเศษ


ห้องวี.ไอ.พี (คุณแม่หลังคลอด)

ห้องวี.ไอ.พี (คุณแม่หลังคลอด)


ห้องดีลักซ์ (คุณแม่หลังคลอด)


ห้องคู่พิเศษ (คุณแม่หลังคลอด)

ห้องคู่พิเศษ (คุณแม่หลังคลอด)


ห้องแอร์รวมพิเศษ (คุณแม่หลังคลอด)


" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED