โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

 
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาทั่วไป ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ และมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ที่คอยให้บริการตรวจรักษาทุกวัน

การบริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาครบทุกระบบ ที่บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโรคต่างๆ  
1. คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวาน   (เพิ่มเติม)
2. คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ   (เพิ่มเติม)
3. คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ   (เพิ่มเติม)
4. คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ    (เพิ่มเติม)
5. คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง   (เพิ่มเติม)
6.คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ   (เพิ่มเติม)
7. คลินิกโรคไต   (เพิ่มเติม)
8. คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด   (เพิ่มเติม)
9. คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ   (เพิ่มเติม)
10. คลินิกโรคผิวหนัง   (เพิ่มเติม)

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999  ต่อ  5200  ,  5201  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999  ต่อ  2233 ,  2212 ,  2213  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED