APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

Sleep Test โปรแกรมตรวจการนอนหลับ นอน 1 คืน  (Hospital Full Night Sleep Study)

ผลการตรวจช่วยวินิจฉัยโรค   ประเมินระดับความรุนแรงของโรค

✓ ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

✓ โรคหายใจขณะหลับ

✓ การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ

ราคา 13,500.-

รายการที่ครอบคลุม

 • ค่าเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการตรวจสุขภาพการนอนหลับ ขณะทำ Sleep test 1 คืน
 • ค่าห้องพักเดี่ยว พร้อมอาหาร 2 มื้อ
 • ค่าบริการพยาบาลและ รพ.
 •  ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าแพทย์อ่านผลหัตถการ
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 รายการที่ไม่ครอบคลุม

 • ค่าปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพก่อนทำหัตถการ
 • ค่าอุปกรณ์พิเศษในกรณีที่ผู้ป่วยต้องมีการติดอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยตาม ดุลยพินิจแพทย์
 • ค่าแพทย์ตรวจติดตามอาการ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมฯ

เงื่อนไข

 1. ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับบริการคนไทยเท่านั้น
 2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้