APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

LONG COVID ภาวะหลังหายจากการติดเชื้อ

ภาวะลองโควิด เป็นอาการที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากโรคการติดเชื้อโรคโควิดในช่วงแรกไปแล้ว อาการที่พบได้จะมีหลากหลายพบอาการได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบบ่อยสุดมี 3 อย่างคือ เหนื่อยง่าย อาการทางสมองเช่นสมาธิลดลง และ อ่อนเพลีย อาการอื่นๆที่พบได้รองๆลงมาได้แก่ ปวดหัว ผมร่วง เหนื่อยง่าย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เจ็บหน้าอก การพูดลำบาก วิตกกังวล ซึมเศร้า ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ไข้ ไอ เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ความจำเสื่อม อาหารไม่ย่อย ท้องเสีย ผื่นตามตัว ใจสั่น เป็นต้น อาการเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง แม้ว่าจะหายจากความรุนแรงของโรคในช่วงแรกแล้ว

ลองโควิดพบได้บ่อยเพียงใด
อาการช่วงแรกจากเชื้อโควิดโดยทั่วไปควรจะมีอาการนานไม่เกิน 2สัปดาห์ แต่ในการศึกษารวบรวมรายงานต่างๆพบว่าหลัง 2 สัปดาห์ไปแล้วซึ่งเราเรียกว่าเป็น ช่วงหลังภาวะเฉียบพลัน (post acute Covid-19) พบว่าเกือบ 80% ของผู้ป่วยยังมีอาการอย่างน้อย 1 อย่าง และเมื่อติดตามระยะยาวพบว่า 2.3-10% ของผู้ป่วยังคงมีอาการบางอย่างต่อไปได้นานเกินกว่า 3 เดือน เราเรียกว่าเป็นช่วงเรื้อรัง (chronic Covid-19) เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อาการของลองโควิดเหล่านี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ยังบอกได้ไม่แน่ชัด แต่พบว่าบางรายอาจจะมีอาการต่อเนื่องนานได้มากกว่า 9-12เดือน

เด็กสามารถเป็นลองโควิดได้หรือไม่

ลองโควิดในเด็กก็พบได้เช่นกัน อาจจะมีอาการทางกายเหนื่อยง่ายปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ท้องเสีย ใจสั่น ได้ผู้ใหญ่เหมือนในผู้ใหญ่ แต่การวินิจฉัยในเด็กจะยากกว่าในผู้ใหญ่เพราะจะอธิบายให้เราทราบลำบากกว่า และโดยเฉพาะถ้ามีอาการทางด้านสมอง เช่นสมาธิที่ลดลง ความจำลดลง มีปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหาด้านจิตใจ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคยากกว่าในผู้ใหญ่จากรายงานพบว่าหลังการติดเชื้อโควิดเด็กไปแล้ว 1 เดือน เด็กยังมีอาการหลงเหลือที่บ่งว่ามีภาวะลองโควิดอยู่มากกว่า 4.6% (โรคมิสซี,MIS-C ที่มีการอักเสบของอวัยวะหลายๆอย่างและเกิดตามหลังการติดเชื้อโควิดในเด็กเช่นกัน แต่จะมีอาการรุนแรงกว่า ลองโควิด ไม่ได้รวมพูดไว้ในกลุ่มนี้)

การดูแลรักษา
เนื่องจากอาการของโรคมีได้หลากหลายจึงอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจหาสาเหตุ และอาจต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์หลายๆด้าน เพื่อที่จะต้องค้นหาสาเหตุอื่นจากทุกๆด้านที่บ่งชี้ ว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิดในช่วงที่รุนแรงเดิมหรือไม่หรือเป็นความผิดปกติอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ให้สามารถอธิบายอาการที่เกิดขึ้น และจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาในโรคเหล่านั้นร่วมไปด้วยรวมทั้งโรคเบาหวานที่เกิดตามหลังจากโรคโควิด เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีของลองโควิดเป็นการรักษาตามอาการและความผิดปกติที่ตรวจพบ เนื่องจากสาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัด การป้องกันไม่ให้เป็นโรคโควิด โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเต็มที่ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ช่วงแรกจึงมีความสำคัญ

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้