มะเร็งปากมดลูก

เป็นมะเร็งที่เกิดกับผู้หญิง โดยหญิงไทยมักเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก คือ การติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์หลัก ชนิด 16 และ 18, การมีคู่นอนหลายคน, มีเพศสัมพันธุ์ตั้งแต่อายุยังน้อย, การสูบบุหรี่ เป็นต้น

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจราคา

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Thin Prep และตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (DNA) พร้อมตรวจรังไข่และมดลูกด้วยการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (TVS)

(Code : MKPRO65024)

3,800 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Thin Prep พร้อมตรวจรังไข่และมดลูกด้วยการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (TVS)
(Code : MKPRO65023)

2,600 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Thin Prep 

(Code : MKPRO075)

1,590 บาท 

หมายเหตุ :

รับชม Video เกี่ยวกับ "มะเร็งปากมดลูก" :

มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก โดยในระยะแรกของโรค ผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย การตรวจสุขภาพที่มีรายการตรวจครอบคลุม จะช่วยประเมินความเสี่ยง และหากพบความผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที

อาการไหนที่บ่งบอกว่าควรตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร (MKPRO62131)รายการตรวจ
พบแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษา
วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง 
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
ตรวจหาสารบ่งชี้ไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจการทำงานตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานตับ (SGPT)
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) แบบ FIT
ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
ราคา3,000 บาท

** สามารถสั่งซื้อโปรแกรมนี้ ผ่านช่องทาง Online ได้
** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิส่วนลดอื่นๆได้

การส่องกล้องทางเดินอาหารนับเป็นการตรวจหาโรค หรือคัดกรองโรคทางเดินอาหาร ที่จะทำให้แพทย์เห็นรอยโรคและสิ่งผิดปกติที่ชัดเจนที่ดีที่สุด และอาจทำให้แพทย์สามารถหยุดยั้งโรคร้ายแรงได้ทัน แม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม โดยปัจจุบมีการส่องกล้องทางเดินอาหาร 2 แบบ คือ...

แพ็กเกจราคา
Gastroscopy (แบบฉีดยาสลบ) - ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น ตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (MKPRO62133)13,500 บาท

Gastroscopy + Colonoscopy(แบบฉีดยาสลบ) - ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น และทางเดินอาหารส่วนปลาย (MKPRO62135)

23,500 บาท

รับชม Video เกี่ยวกับ "การส่องกล้องทางเดินอาหาร" :

โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีความแข็งแรงของกระดูกลดลง ทำให้กระดูกนั้นเสี่ยงต่อการหักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง กระดูกต้นแขนส่วนที่ติดกับไหล่ และกระดูกปลายแขนส่วนที่ติดกับข้อมือ

เราจะตรวจได้ไหมว่าเรามีภาวะโรคกระดูกพรุน ?

สามารถตรวจได้โดยวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกของเรา (Bone Mass Density, BMD) โดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูกส่วนกลางของร่างกาย(Axial DXA) เทียบกับความหนาแน่นของมวลกระดูกของประชากรวัยหนุ่มสาว

ใครบ้างที่มีควรรับการคัดกรองโรคกระดูกพรุน?

แพ็กเกจตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก

แพ็กเกจราคา

แพ็กเกจตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density) แบบ 3 ส่วน 

2,500 บาท 

แพ็กเกจ ตรวจวัดมวลกระดูก (Bone Density) แบบ 2 ส่วน

1,890 บาท

**แพ็กเกจนี้สามารถสั่งซื้อและนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทาง Online ได้
**แพ็กเกจดังกล่าวข้างต้น รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และโรงพยาบาลแล้ว

ไลฟ์สไตล์ การกินอาหารหรือเครื่องดื่ม อาทิ ชา กาแฟ น้ำหวาน ขนมขบเคี้ยวที่มีสีต่างๆ มักส่งผลทำให้ฟันของเรามีสีคล้ำชึ้น จนทำให้เวลายิ้มหรือพูดคุยบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจ

และปัจจุบันนี้ การแก้ไขปัญหาสีฟันคล้ำหรือเหลือง สามารถทำได้ได้ผ่านการฟอกสีฟัน ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแสงและสารฟอกสีที่ปลอดภัยปรับความสว่างและสีของฟันให้ดูขาวสะอาดขึ้น

แพ็กเกจราคา

แพ็กเกจฟอกสีฟัน  Zoom 

12,000 บาท

*แพ็กเกจนี้สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ได้
*แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล และโรงพยาบาลแล้ว

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณหน้ากล่องเสียง ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์เข้าสู่กระแสเลือด เพื่อส่งไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมอง และมีความสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและสมอง รวมถึงควบคุมระบบการเผาผลาญของเซลล์ ระดับไขมันในเลือด ระบบย่อยอาหาร อุณหภูมิร่างกาย การทำงานของกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของผิวหนัง ผม เล็บ หากต่อมไทรอยด์มีความผิดปกติ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ

ใครบ้างที่ควรตรวจ ?

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ (MKPRO63124)รายการตรวจ
พบแพทย์ และมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์
วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
ตรวจวัด Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
ตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)
ค่าบริการพยาบาล และโรงพยาบาล
ราคา

2,200 บาท

** โปรแกรมนี้สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ได้
** โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

**โปรแกรมทั้งหมด สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online และนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้
**โปรแกรมทั้งหมดดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าแพทย์ ณ วันที่เข้ารับบริการ

ทำไมแพ็กเกจคัดกรองโรคซึมเศร้าถึงมีการตรวจร่างกายด้วย พบจิตแพทย์ไม่เพียงพอเหรอ ?

การตรวจร่างกายจะช่วยทำแพทย์คัดกรอง หรือแยกโรคได้ว่าสาเหตุอาการซึมเศร้ามีผลมาจากความผิดปกติ การทำงานของร่างกายหรือไม่ หากมีจะได้ทำการรักษาร่วมด้วย ขณะเดียวกันความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยของร่างกายก็เป็นตัวกระตุ้นทางจิตใจที่ทำให้คนคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลตามมาเช่นกัน

ใครบ้างที่ควรตรวจ ?

รายการตรวจรายการตรวจ
ปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจวัด Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
ตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ (FREE T3)
ตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ (FREE T4)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
  ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
  ราคา

  3,900 บาท

  **โปรแกรมนี้ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ได้
  ** แนะนำให้นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

  การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่าโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ผ่านรายการตรวจที่ครอบคลุม อาทิ การตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด น้ำตาลและไขมัน, การทำงานของไต, ตรวจประเมินความเสี่ยงหลอดเลือด(CRP), CT scan, ตรวจหลอดเลือดแดงที่คอ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อัลตราซาวน์ (ULTRASOUND DOPPLER) เป็นต้น

  รายการตรวจBasicAdvanced
  ตรวจสุขภาพและพบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  ตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อัลตราซาวน์
  ตรวจน้ำตาลในเลือด
  ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
  ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOLESTEROL)
  ตรวจระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ (TRIGLYCERIDE)
  ตรวจหาไขมันดี (HDL)
  ตรวจหาไขมันเลว (LDL-C)
  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
   ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
   ตรวจประเมินความเสี่ยงหลอดเลือด (CRP)
   ตรวจ CT SCAN สมอง
    ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
    คูปองอาหารโปรแกรมตรวจสุขภาพ
    ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
    ราคา

    6,900 บาท

    8,900 บาท

    **โปรแกรมนี้ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ได้
    **โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาลแล้ว
    **กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

    ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-9989999 ต่อ 5200 , 5201

    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

    ตั้งค่าคุกกี้