เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการนัดหมาย และขอเข้ารับโปรโมชั่น ได้ที่เบอร์ 02-998-9999 ต่อ 2907 หรือ เบอร์ 065-520-6117

Healthy Heart Happy Life Package

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่ ศูนย์หัวใจครบวงจร 24 ชั่วโมง หรือเบื้องต้นโทร 02-998-999 ต่อ

เงื่อนไข : - ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์ ค่าห้องพัก CCU และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้น เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้าน, ค่าทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
ECOCARDIOGRAPHY, HOLTER MONITOR ฯลฯ
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ค่ายาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ค่าห้องผู้ป่วย กรณีพักเกิน 1 คืน
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา รายการตรวจ การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Healthy Heart Happy Life Package

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่ ศูนย์หัวใจครบวงจร 24 ชั่วโมง หรือเบื้องต้นโทร 02-998-9999

เงื่อนไข : - ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์ ค่าห้องพัก CCU และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้น เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์นำกลับบ้าน, ค่าทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
ECOCARDIOGRAPHY, HOLTER MONITOR ฯลฯ
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ค่ายาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ค่าห้องผู้ป่วย กรณีพักเกิน 1 คืน
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา รายการตรวจ การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 (Long COVID)

รายการตรวจStandardPremium
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง
ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
ตรวจระดับออกซิเจนในเลือด
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจโปรตีนแสดงการอักเสบในร่างกาย
ตรวจความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (D-dimer)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
   ตรวจระดับวิตามินดี
   การตรวจหาค่าสังกะสี
   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
    สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
    ราคา

    2,500 บาท

    (ปกติ 3,250 บาท)

    4,900 บาท
    (ปกติ 6,800 บาท)

    *โปรโมชั่นดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล โรงพยาบาลแล้ว

    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

    ตั้งค่าคุกกี้