APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

12 พฤศจิกายน วันปอดบวมโลก

12 พฤศจิกายน วันปอดบวมโลก ข้อมูล โดย พญ.ศิวาพร เจริญทัศน์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดบวม เป็นการอักเสบของเนื้อปอดและหลอดลม โดยมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

โดยอาการที่พบได้แก่ ไข้ , ไอ , เสมหะ , หายใจลำบาก , หายใจหอบเหนื่อย และบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด , ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

วิธีการป้องกัน คือ

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
  • งดเข้าไปในสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น
  • ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ

หากมีอาการไข้ ไอ หอบ ควรมาพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรค โดยพบว่าการฉีดวัคซีนสามารถลดอุบัติการการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอีได้ 45%

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีน

  • ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง , โรคหัวใจเรื้อรัง , โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง , ภาวะเลือดจางโดยกำเนิด , โรคเบาหวาน , โรคพิษสุนัขเรื้อรัง , โรคตับแข็ง เป็นต้น
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง , มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง ปอดอักเสบ เป็นโรคที่ไม่ควรละเลย เพราะการตรวจพบในระยะแรกเริ่มของโรคและทำการรักษาอย่างถูกต้อง ไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น แต่ยังทำให้หายขาดได้อย่างรวดเร็ว สามารถกลับมาชีชีวิตได้ตามปกติ

บทความโดย
พญ.ศิวาพร เจริญทัศน์

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้