APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2529 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ในจังหวัดปทุมธานี  ให้การบริการด้านสุขภาพครบวงจร โดยทีมแพทย์ชำนาญการ ดูแลรักษากลุ่มโรคทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน จัดตั้งศูนย์ไตเทียม ศูนย์หัวใจ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานพยาบาลสำคัญในการดูแลรักษาโรคหัวใจของชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อรับและส่งต่อผู้ป่วย เรามุ่งมั่นพัฒนาขยายขีดความสามารถด้านการป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการด้วยสิทธิประกันสังคมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับรางวัล สถานพยาบาลในดวงใจจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Timeline
ปี 2565 
ได้รับรางวัล สถานพยาบาลในดวงใจ จากสำนักงานประกันสังคม
ปี 2556
11 มิ.ย. 2556 เปิดบริการศูนย์หัวใจครบวงจร ได้การรับรองมาตราฐาน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
ปี 2540 
เปิดอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ สูง 7 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง
ปี 2529
ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต คุณธำรง แย้มสอาด และ คุณประไพ แย้มสอาด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้