รังสีวิทยาและห้องปฎิบัติการ

Diagnostics and Laboratory

ห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินปัญหาสุขภาพ และติดตามผลการรักษาของแพทย์  โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ ซึ่งห้องปฏิบัติการได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA : Laboratory accreditation)  มีเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยดังต่อไปนี้:

 • ตรวจเคมีในเลือด เพื่อคัดกรองโรงคมะเร็งและโรคติดเชื้อต่างๆ
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (Blood gas)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)
 • ตรวจระดับ Trop-T Pro-BNPและ D-Dimer เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคลื่มเลือดอุดตัน
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด
 • ตรวจการอักเสบภายในร่างกาย
 • ตรวจการเพาะเชื้อในเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจการติดเชื้อของโรคทางเดินหายใจทั้ง 22 สายพันธุ์
 • ตรวจไทรอยด์และการติดเชื้อ HIV ในเลือด
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19
การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ด้วยความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาหรือใช้ในการติดตามโรคที่เป็นอยู่ต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาล มีรังสีแพทย์ประจำ และ นักรังสีเทคนิค ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่ครอบคลุม โดยมีเครื่องเอกซเรย์ หลากหลายประเภทดังนี้

รังสีวิทยา 

 • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General X-Ray)
 • เครื่องเอกซเรย์แบบ CT-Scan หรือ แบบ 3 มิติ
 • เครื่องอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound)
 • เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล (Fluoroscopy)
 • เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometry)
 • เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมกราฟี (Digital Mammography)
เวลาทำการและติดต่อ
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
TEL. 02-9989999 ต่อ 5111 , 5112
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น
แพทย์ประจำ
แพทย์ประจำศูนย์
 • ทีมแพทย์จาก รพ.ธรรมศาสตร์
  VIEW
 • นพ.วีระยศ เตชะเสน
  VIEW
 • พญ.ปรารถนา ชาติกานนท์
  VIEW
 • พญ.อรลักษณ์ เกตุพันธ์
  VIEW
 • พญ.เกศสุดา เจียรพสุอนันต์
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้