APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความฉลาดครบทั้ง 7 ด้าน (7Q ที่ควรรู้)

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความฉลาดครบทั้ง 7 ด้าน (7Q ที่ควรรู้)

คุณพ่อ-คุณแม่หลายท่าน น่าจะเคยได้ยินคำว่า IQ , EQ กันมาบ้างแล้ว แต่ลูกน้อย ควรจะมีอีก 5Q ที่จะทำให้ลูกของเราฉลาดครบทั้ง 7 ด้าน

1. IQ (Intelligence Quotient) คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล ปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ คือ พันธุกรรม ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การฝึกฝนทำแบบฝึกหัด โภชนาการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่างจาก Q อื่นๆ ที่ควบคุมได้ง่ายกว่าเพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยยืนยันว่า IQ ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 20% เท่านั้น

2. EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือล้น มีแรงจูงใจอยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเรื่องที่น่ายินดี คือ EQ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นได้ คนส่วนใหญ่พอพูดถึง EQ ก็มักจะเน้นไปในด้านทำให้เด็กอารมณ์ดี ซึ่งจริงๆ มีมากกว่านั้น การสร้าง EQ ให้เด็กนั้น รวมถึงการปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยให้ลูกด้วย รู้จักควบคุมลูกไม่ตามใจในเรื่องที่ผิด ซึ่งเราพบว่าเด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียนวินัยดีๆ มักเป็นเด็กที่ EQ ดีตามมาด้วย

3. CQ (Creativity Quotient) เรื่อง Creative thinking นี้ เป็นที่พูดถึงกันมาก เราต้องการเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ หรือแนวคิดใหม่ๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่ง CQ นี้สัมพันธ์กับการเล่น เราสามารถช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้ ถ้าเราให้โอกาสเขาเล่นอย่างอิสระ ส่งเสริมการเล่นที่ใช้จินตนาการ เช่น ทำศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทานแล้วให้เด็กต่อเติมเรื่องเอง

4. MQ (Moral Quotient) คือ ความสามารถทางศีลธรรม จริยธรรม คือ มีความประพฤติดี รู้จักรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ การเลี้ยงลูกให้มี MQ นั้น สำคัญมาก ถ้ามี IQ , EQ สูง แต่ระดับคุณธรรม จริยธรรมต่ำ ก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้ ซึ่ง MQ นั้นปลูกฝังได้ไม่ยาก เพราะแต่ละศาสนาล้วนมีคำสอนเพื่อให้เป็นคนดีทั้งนั้น การนำเอาคำสอนของศาสนาที่ครอบครัวนั้นถือ มาปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่แรกๆ และที่สำคัญการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวนั้นไม่ได้ พ่อแม่ต้องทำให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอด้วยจึงจะได้ผล

5. PQ (Play Quotient) คือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความคิดที่ว่าการเรียนรู้ต่างๆ เริ่มจากการเล่น และการเล่นสามารถพัฒนาทักษะความสามารถเด็กได้หลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ จึงอยากให้คุณพ่อ-คุณแม่เล่นกับลูกมากๆ ทั้งให้ขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เล่านิทานให้ฟัง ย้ำอีกครั้งว่าของเล่นที่ดีกับลูกที่สุดก็คือ คุณพ่อ-คุณแม่นั่นเอง 

6. AQ (Adversity Quotient) คือ ความฉลาดในการแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรค ความยากลำบาก ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามเอาชนะความยากลำบากด้วยตัวเอง ดังนั้น วิธีการฝึก AQ คุณพ่อ-คุณแม่ต้องให้โอกาสเด็กๆ เผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองตั้งแต่เล็ก

7. SQ (Social Quotient) คือ ความฉลาดทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ วิธีการฝึก SQ คือ พยายามให้เด็กได้มีโอกาสเล่นกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ทำกิจกรรมกลุ่ม หรือฝึกทำงานกับเพื่อน คบเพื่อนหลากหลาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการปรับตัวได้ง่ายขึ้น

หลังจากที่คุณพ่อ คุณแม่ได้รู้จัก 7Q กันแล้วก็จะเห็นว่าทักษะทั้ง 7 ด้านนั้นสำคัญพอๆ กัน เราต้องช่วยกันเสริมทุกด้านให้ครบทั้ง 7Q เพื่อที่ลูกๆ ของเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้