APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

คุณวุฒิ

 • Pediatrics
 • Pediatric Hematology & Oncology
 • Pediatric Bone Marrow Transplant

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองศาสตราจารย์ ประจำหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กุมารแพทย์โลหิตวิทยา และผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่าย Stem cell , โรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • อดีตหัวหน้างานกุมารเวชกรรม
 • อดีตประธาน PRT กุมารเวช
 • หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
                                            17.00 - 20.00 น.                                               
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00 น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้