APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
พญ. อรัญญา ยันตพันธ์
 
 

คุณวุฒิ 

 • 2552 Obstetrics and Gynecology, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan
 • 2548 มะเร็งวิทยานรีเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536 แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
      09.00-12.00 น. 
(สัปดาห์ที่ 2,4)

 

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2,4)
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้