APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
พญ.วิจิตรา ลอยฟ้าอมร

คุณวุฒิ

 • ปี 2545 แพทย์ศาสตร์ , โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2545-2546 โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
 • ปี 2546-2548 โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก
 • ปี 2549-2551 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
08.00 - 16.00 น. 08.00 - 12.00 น.12.00 - 19.00 น.12.00 - 19.00 น.                                        08.00 - 19.00 น.
จันทร์
08:00-16:00 น.
อังคาร
08:00-12:00 น.
พุธ
12:00-19:00 น.
พฤหัสบดี
12:00-19:00 น.
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-19:00 น.
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้