APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
พญ.บุราเพ็ญ บุญชู

ประวัติ

คุณวุฒิ

 • ปี 2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2558 วุฒิบัตรด้านจิตเวช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
     08:00-11:00 น.
(คลินิกพิเศษ 2) 
12.00 - 16.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-11:00 น.
อาทิตย์

บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้