APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

Doctor profile

ข้อมูลแพทย์
พญ.นภัค จินดา
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  

08.00-12.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2 )
13.00-16.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1 )

08.00-16.00
(คลินิกพิเศษ 1 )

08.00-12.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1 )
13.00-16.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2 )

13.00-16.00
(คลินิกพิเศษ 1 )

08.00-12.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1 )
13.00-16.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2 )

  
จันทร์
08.00-12.00  /  13.00-16.00
อังคาร
08.00-16.00
พุธ
08.00-12.00 / 13.00-16.00
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุกร์
08.00-12.00 / 13.00-16.00
เสาร์
อาทิตย์

บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้