APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวย

คุณวุฒิ

 • ปี 2547-2553 แพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปี 2556-2559 อายุรศาสตร์ , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • ปี 2559-2561 อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2561-ปัจจุบัน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
      08.30 - 12.00
(คลินิกพิเศษ1)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30 - 12.00
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้