APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด ด้วย TVT-O

การผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O (Tension-free Vaginal Tape Obturator) คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด ในเวลาที่มีการ ไอ, จาม, ออกกำลังกาย หรือ ยกของหนัก เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย อัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า 95 %

ในการผ่าตัดจะทำการผ่าตัด โดยการสอดแผ่นเทปสายคล้องท่อปัสสาวะ ออกมาทาง Obturator Foramen แล้วโผล่มาที่ต้นขาทั้งสองข้าง โดยเทปสายคล้องจะไม่มีการถูกเย็บเข้าไปในกล้ามเนื้อ, เอ็น หรือกระดูก ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่เรียกการผ่าตัดนี้ว่า “Tension Free Vaginal Tape Obturator”


การ ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด เวลาไอ จาม ทำได้ 2 วิธี คือ

1) วิธีการไม่ผ่าตัด ได้แก่

 • การใส่ตัวพยุงในช่องคลอด (Vaginal Pessary)
 • การขมิบกล้ามเนื้อของช่องคลอด (Kegel Exercise) ซึ่งเป็นวิธีปลอดภัยที่สุด แต่ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 3-6 เดือน จึงจะได้ผลและผลที่ได้มีขีดจำกัด
 • การใช้ เลเซอร์ รักษา ภาวะ ไอ, จาม ปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงาน ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเมืองไทย ที่เปิดให้บริการใช้ เลเซอร์รักษา ภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล อย่างไรก็ตามการรักษาโดยวิธีนี้มีข้อจำกัด ควรทําในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้ และมี ภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ชนิดที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้ผลการรักษาที่ได้เป็นผลมาจากพลังงาน เลเซอร์ ที่มีความร้อน ที่ส่งไปยังบริเวณปากช่องคลอดและในช่องคลอด ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลงและมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผนังช่องคลอดแข็งแรงขึ้น สามารถพยุงท่อปัสสาวะได้ดีขึ้น ทั้งนี้การใช้ เลเซอร์รักษา ภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ด ไม่สามารถรักษาอาการ ปัสสาวะเล็ด ได้ถาวร–ทำ 1 คอร์ส สามารถอยู่ได้ 1 ปี (ส่วนใหญ่ 1 คอร์ส จะทำ 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์)

2) การผ่าตัด ที่นิยมและได้ผลในปัจจุบัน ได้แก่

 • การผ่าตัดเย็บเนื้อเยื่อบริเวณใกล้คอปัสสาวะ ไปยึดติดกับกระดูกหัวหน่าว
 • การฉีดสารเข้าไปที่บริเวณรอบๆ คอกระเพาะปัสสาวะ หรือ หูรูดท่อปัสสาวะ ผ่านทางท่อปัสสาวะ เพื่อให้บริเวณดังกล่าวนูนหนาขึ้น จนท่อปัสสาวะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลง สารที่ใช้ฉีดมีหลายชนิด รวมทั้งไขมันหรือสารเติมเต็ม
 • การผ่าตัดใส่สายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O technique หรือ MiniArc technique
 • สําหรับการผ่าตัด A-P รีแพร์ ไม่สามารถรักษาอาการ ปัสสาวะเล็ด ได้ถาวร ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีโอกาสที่จะมี ปัสสาวะเล็ด ได้อีก ในระยะ 5 ปี หลังการผ่าตัด

ข้อควรทราบก่อนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

 • การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัด เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะปัสสาวะเล็ด ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะหย่อนยาน ของผนังช่องคลอดด้านหน้า ทําให้ไม่สามารถพยุงท่อปัสสาวะไม่ให้มีการหย่อนตัว ในขณะที่มีการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง เช่น ขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก
 • เนื่องจากขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก ก็จะมีแรงดันจากในช่องท้องกดลงมาบนกระเพาะปัสสาวะ–แล้วแรงดันนั้นจะถูกส่งต่อไปที่ปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะนั้นมีแรงดันที่สูงขึ้น และส่งแรงดันไปที่ท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะ-ซึ่งท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะที่หย่อนตัวนั้น ไม่สามารถปิดกั้นแรงดันปัสสาวะที่ถูกส่งผ่านแรงดันมาจากในกระเพาะปัสสาวะได้ ส่งผลให้มีภาวะปัสสาวะเล็ด
 • ในช่วงของการปรึกษา คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอด เช่น เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • หลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับสาเหตุของ การเกิดปัสสาวะเล็ด, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด, การให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์ของการผ่าตัด, ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา, ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ของการผ่าตัด และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของราคาผ่าตัด
 • การผ่าตัดนี้จะทำการผ่าตัด โดยการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด

การผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด มีข้อจำกัด และไม่สามารถรับประกันผล ความสำเร็จได้ 100%

 • เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม หรือในผู้ที่มีภาวะของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติร่วมด้วย ที่จำเป็นต้องให้การรักษา โดยการรับประทานยาต่อ และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัว ของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกัน การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด
 • ในกรณีที่การผ่าตัด มีผลการผ่าตัดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งกรณีเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากไม่พึงพอใจ ผลการผ่าตัด ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ของการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด

 • เนื่องจากเป็นการผ่าตัดบริเวณในช่องคลอดที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับ การผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • อีกทั้งแผลผ่าตัดอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งในส่วนของแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก
 • นอกจากนี้บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะอักเสบและติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัด เป็นสิ่งสําคัญ

ข้อห้ามในการทำผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O

 • ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และในกรณีที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด รวมทั้งคุณจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะครรภ์อีก แม้จะไม่เคยมีรายงาน ถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ก็ตาม
 • ในกรณีที่คุณมีโรคประจำตัว คุณจำเป็นต้องได้รับการประเมินสุขภาพจากอายุรแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ ทั้งนี้อายุรแพทย์จะทำการตรวจเลือดจำเพาะโรค เพื่อการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาอายุรแพทย์ และค่าทดสอบทางห้องปฏิบัติการในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องชำระเองเพิ่มเติมทั้งหมดตามราคาจริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดวันผ่าตัด หากคุณเผชิญกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เริ่มไม่สบาย, มีไข้ หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนการผ่าตัด


ขั้นตอนในวันนัดผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

 • ในกรณีคุณ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา อีกครั้ง โปรดสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดอื่นๆ กรณีไม่แน่ใจหรือกังวลมาก เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 • กรณีคุณไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด รวมทั้งกรณีมีโรคประจำตัว ซึ่งอายุรแพทย์ประเมินแล้ว พบว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ คุณจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาต ให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์สามารถทำการผ่าตัดคุณได้ จากนั้นพยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด
 • หลังจากเสร็จขั้นตอนข้างต้น เจ้าหน้าที่จะนำคุณไปชำระค่าบริการทั้งหมดที่แคชเชียร์ กรณีต้องการฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับฝากของ ซึ่งคุณสามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้ก่อนกลับบ้าน
 • จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคุณ ไปที่ห้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือ ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตน จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งนี้คุณจะได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะ ภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการทำผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด
 • หลังจากนั้นวิสัญญีแพทย์จะทำการประเมินสุขภาพของคุณโดยรวมอีกครั้ง ทั้งนี้คุณจะได้รับทราบ ข้อมูล เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกขณะทำผ่าตัดโดยละเอียดจากวิสัญญีแพทย์ รวมทั้งการให้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัด

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะนำคุณไปยังห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป

ขั้นตอนการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

เครื่องมือผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O

 • การผ่าตัดจะทำการผ่าตัด โดยการดมยาสลบ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัด หลับ แพทย์จึงจะทําการผ่าตัด โดยการเริ่มจากการผ่าตัดบริเวณผนังช่องคลอดด้านหน้า แผลผ่าตัดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นจึงจะทําการผ่าตัด โดยการใช้เครื่องมือพิเศษ สอดแผ่นเทปสายคล้องผ่านแผลดังกล่าว เพื่อคล้อง (พยุง) ใต้ท่อปัสสาวะ (ที่บริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ) โดยสอดแผ่นเทปสายคล้องผ่านออกมาทาง Obturator Foramen แล้วโผล่มาที่ต้นขาทั้งสองข้าง (ดังรูป) หลังจากนั้นแพทย์จะทำการเย็บปิดแผลผ่าตัด บริเวณผนังช่องคลอดด้านหน้า ด้วยไหมละลายช้าตามความยาวแผล 1 เซนติเมตร โดยทําการเย็บทั้งหมด 2-3 ชั้น เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็น ต้องใส่ผ้ากอซ (vagina pack ) ในช่องคลอด 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยห้ามเลือด และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 1 วันหลังการผ่าตัด

ภาพจำลองหลังเสร็จจากการผ่าตัด

การผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O เป็นหนึ่งในกลุ่มของ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยต้องอาศัย ความรู้, ความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาคของอวัยวะต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็น ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

ขั้นตอนหลังการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยการ ผ่าตัด TVT-O

 • หลัง เสร็จจากการผ่าตัด คุณจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง คุณอาจมีอาการ มึนงง, เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • ทั้งนี้แพทย์อาจจะแนะนําให้คุณนอนพักที่ตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 1 คืน หลังเสร็จจากการผ่าตัด มีความจำเป็น ที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัสสาวะคั่งค้าง อันเนื่องมาจากภาวะ ปัสสาวะลำบากหลังผ่าตัด ซึ่งเกิดจากภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อ บริเวณรอบปากช่องคลอด หลังจากการผ่าตัด ในระยะแรก หลังจากนั้นเมื่อภาวะตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบปากช่องคลอดลดลง คุณก็จะสามารถ ปัสสาวะได้เองตามปกติ
 • ที่ตึกผู้ป่วยใน คุณจะได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบ และยาพาราเซตามอล ช่วยแก้ปวด กรณีที่มีอาการปวดแผลมาก อาการปวดไม่ดีขึ้น หลังการรับประทานยาแก้ปวด คุณก็จะได้รับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
 • ในวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด คุณจะได้รับการถอดสายสวนปัสสาวะ และนำผ้ากอซ (vagina pack ) ออกจากช่องคลอด หลังจากนั้นถ้าคุณสามารถปัสสาวะได้เอง และแพทย์ตรวจแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อมีการสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด คุณเข้าใจดี–สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ คุณไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหลังการผ่าตัด

ข้อควรทราบและการดูแล หลังการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยการ ผ่าตัด TVT-O

 • เมื่อกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดย TVT-O จะได้รับยาปฏิชีวนะ, ยาระบาย เพื่อป้องกันภาวะท้องผูก, ยาแก้อักเสบและยาพาราเซตามอล ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ควรรับประทานให้ครบทั้งหมด
 • ในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่ควรอาบน้ำ เนื่องจากแผลผ่าตัด ไม่ควรโดนน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (อาจใช้การเช็ดตัวไปก่อน)
 • หลังการผ่าตัด 1-2 วัน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถอาบน้ำได้ตามปกติ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรทำความสะอาดแผลผ่าตัดบริเวณปากช่องคลอด ด้วยการฟอกสบู่ขณะอาบน้ำในตอนเช้าและ/หรือก่อนนอนทุกครั้ง ไม่ควรพยายามทำความสะอาดในช่องคลอด โดยการล้วงเข้าไปในช่องคลอด หรือพยายามสอดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปในช่องคลอด
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงานและงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได ในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งก็จะช่วยให้แผลผ่าตัด ไม่ถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากภาวะแผลแยกหลังการผ่าตัดได้ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระจากภาวะท้องผูก โดยการรับประทานยาระบาย
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด จะมีอาการปวดตึงที่แผลผ่าตัดและต้นขาทั้งสองข้าง โดยเฉพาะในช่วง 1 สัปดาห์ แรกหลังการผ่าตัด หลังจากนั้นโดยทั่วไปก็จะหายเป็นปกติ ซึ่งแพทย์จะจัดยาแก้ปวด และยาแก้อักเสบให้รับประทาน ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรงดทำงานหนัก เนื่องจากจะทำให้แผลผ่าตัด อักเสบ และส่งผลให้มีอาการปวดมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีอาการบวม, มีไข้ รวมทั้งรู้สึกมีอาการปวด บริเวณแผลผ่าตัด และ/หรือต้นขาทั้งสองข้างมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด
 • อาจมีเลือดสีแดงจางๆ ออกจากช่องคลอดบ้าง ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรใส่ผ้าอนามัย เพื่อสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากช่องคลอด กรณีผู้เข้ารับ การผ่าตัดมีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อ โรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งและหายเร็วขึ้น สำหรับการทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอด หลังปัสสาวะ สามารถทำได้ โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ โดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆให้แห้ง
 • หลังการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีเหลืองเข้ม หรือตกขาวมีสีคล้ายหนองนาน 6-8 สัปดาห์ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งและแบคทีเรียต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยา ต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัดในช่องคลอด ทั้งนี้ต้องใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ แผลที่ผ่าตัดจึงจะติดดีและไหมจะละลายหมด ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดอย่ากังวลใจ ยกเว้นในกรณีตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับยารับประทานเพิ่มเติม
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือมีอาการคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ หลังการผ่าตัด เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้วคือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดหลังการผ่าตัด แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดองและงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วันหลังการผ่าตัด

วันนัดหมาย หลังการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด ครั้งที่ 1

 • ควรมาพบแพทย์ตามนัด ทั้งนี้ แพทย์จะนัดตรวจดูแผลผ่าตัดครั้งแรก หลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ และให้คําแนะนําในการดูแลหลังการผ่าตัดเพิ่มเติม รวมทั้งให้การตรวจรักษาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

การพักฟื้น หลังการผ่าตัด แก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O

 • วิธีการพักฟื้นหลังการผ่าตัด อาจจะแตกต่างกันออกไป ในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะค่อยๆ เริ่มกลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด
 • ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยง ต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังที่ส่งผล กระทบต่อแผลผ่าตัด
 • บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังคงไม่หายดีนัก ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพ และออกกําลังกายที่ต้องใช้กำลัง ปานกลางได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังมาก เช่น การเดินเร็ว, การวิ่งออกกำลังกาย, การว่ายน้ำ, งดการแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การออกกําลังกาย โดยการยกของหนัก, การขี่จักรยานและการออกกําลังกายที่มีการขยับของกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน รวมทั้งควรงดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

วันนัดหมาย หลังการผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ครั้งที่ 2

 • โดยทั่วไปจะมีการนัดตรวจแผลผ่าตัดครั้งที่ 2 หลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์ เพื่อติดตามผลลัพธ์ ของการผ่าตัด และให้คําแนะนําในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด
 • ไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัด เป็นไหมที่ละลายช้าภายใน 6-8 สัปดาห์ แต่พบว่าในผู้เข้ารับการผ่าตัด บางรายอาจใช้เวลานานมากกว่า 6-8 สัปดาห์ ไหมจึงจะละลายหมด ทำให้เกิดอาการระคายเคือง จากไหมที่ใช้เย็บในการผ่าตัด ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีอาการคันหรืออาการระคายเคืองมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน

สรุป

จากการติดตามผลในระยะยาว พบว่าการ ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดย TVT-O ได้ผลดี ภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ดหายขาด ผู้เข้ารับการผ่าตัดส่วนใหญ่พอใจมาก ไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเลือกที่จะเข่ารับการผ่าตัดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องปฏิบัติตัวและพักฟื้นหลังการผ่าตัด ตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด 

บทความโดย
พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง
(แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช มีความชำนาญการด้านศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น - เลเบีย)

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้