นายกมล ธรรมาณิชานนท์ (กรรมการ)


 

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน บมจ. เทอร์ราไบท เน็ท โซลูชั่นกรรมการอิสระ
2559 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน บจก. ปทุมรักษ์ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2547 - ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและตรวจสอบ
บมจ. เน็กซ์ พอยท์กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บริษัทฮอลพิทอล เน็ทเวิร์คที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี / ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาระบบการบัญชี / ผู้จัดการแผนควบคุมสินเชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ จำกัด
กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร  Director Accreditation Program , Class 26/2004

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้