APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กุมารแพทย์ศาสตร์
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
2560 - ปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการ
2558 - 2559 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
2557 - 2559 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานวิชาการ
2554 - 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯหัวหน้าศูนย์
2531 - 2559 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     กุมารแพทย์โรคหัวใจ

ประวัติการฝึกอบรม

 • Fellowship in Paediatric Cardiology Royal Children Hospital, Australia

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ 

 • "Save the children Korea travel award”   from oral presentation of “CHD in Down Syndrome Registry at Queen Sirikit National Institute of Child Health: A 3-year follows up” in APPCS 2010, Tokyo, Japan
 • "Outstanding Research Award" Department of Medical Service, Ministry of Public health in 2012
 • "Senior Medical Professional Award" Department of Medical Service, Ministry of Public health in 2013
 • หัวหน้าโครงการ นวัตกรรมการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรง เพื่อลดการอัตราตายของทารกแรกเกิดของประเทศไทย ทำให้หน่วยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” จาก “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” ของประเทศไทย ปี 2560

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 • 2541 - ปัจจุบัน   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย     
 • 2539 - ปัจจุบัน   สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • 2536 - ปัจจุบัน   ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ผลงานงานวิจัย / การพัฒนา

 • Khowsathit P, Pongpanich B, Layangool T. Cardiac Beri-beri. Report of a case with an echocardiographic study. Jpn Heart J. 1990; 31(2): 265-9
 • Gildein HP, Kleinert S, Layangool T, Wilkinson JL. Acquire coronary fistula in children after ventricular septal myectomy of right or left ventricular outflow tract. Am Heart J.1995;130(5): 1124-6
 • Jamjureeruk V, Sangtawesin C, Layangool T. Ballon atrial septostomy under two-dimensional chocardiogram control: a new outlook. Pediatr Cardiol 1997; 18(3):197-200
 • Layangool T. Sangtaweesin C, Kirawitaya T, Jamjureerat V. Immediate, intermediate and long term results after Balloon Pulmonic Valvuloplasty.  Thai Pediatric Progress Journal. 1998; 5(2):97-107
 • Layangool T, Sangtaweesin C, Kirawitaya T, Jamjureerat V. Catheter intervention at Queen Sirikit National Institute of Child health. Thai Pediatric Progress Journal 2000; 7(2):127-130
 • Layangool T, Kirawitaya T, Sangtaweesin C, Aortic Valve Prolapse in Subpulmonic Ventricular Septal Defect. J Med Associated Thai 2003; 86 (Suppl 3): S549-S555
 • Sangtawesin C, Kirawittaya T, Layangool T, Nawasiri W, Vimolsarawong N. Treatment of Kawaski disease using locally product intravenous immunoglobulin. J Med Assoc Thai. 2003; 86 (Suppl 3): S656-60
 • Chotigeat U, Jirapapa K, Layangkool T.  A comparison of oral ibuprofen and intravenous indomethacin for closure of patent ductus arteriosus in preterm infants. J Med Assoc Thai. 2003; 86 (Suppl 3): S563-9
 • Sangtawesin C, Layangkool T, Kirawitaya T, Pectchdamrongsakul A, Intasorn C, Noisaeng P, Glundeema S. Balloon atrial septostomy at Queen Sirikit Natational Institute of Child Health in the year 2001.  J Med Assoc Thai. 2003; 86 (Suppl 3): S517-21
 • ลยางกูร ธนะรัตน์. แนวทางปฎิบัติในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ  กุมารเวชสาร 2546; 10(1): 33-40
 • ลยางกูร ธนะรัตน์. การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ Intravenous Immunoglobulin. กุมารเวชสาร 2548; 12(1): 47-52
 • Durongpisitkul K, Laoprasitiporn D, Layangool T, Sittiwankul R, Panamonta M, Mokrapong P. Comparison of the acute Pulmonary Vasodialatin Effect of Beraproast Sodium and Nitric Oxide in Congenital Heart Disease: Thailand multicenter study. Circ J 2005; 69:61-64
 • Kongphatthanayothin A, Layangool T, Sittiwangkul R, Pongprot Y, Leartsapchareon P,Mokarapong P. Pediatric Heart Surgery Waiting Time in Thailand and Its Effect on Mortality: A Cooperative study from Chulalongkorn, Childre and Chiangmai university hospital. J Med Assoc Thai 2005; 88 (Suppl 4): S23-9
 • Layangool T, Sangtaweesin C, Kirawittaya T, et.al.  A comparison of oral Chloral hydrate and sublingual Midazolam sedation for echocardiogram in children. J Med Assoc Thai 2008; 91 (suppl.3) : S 41-4
 •  Layangool T, Kirawittaya T, Sangtaweesin C, et.al. Natural Aortic valve complications of ventricular septal defect : A Prospective cohort study. J Med Assoc Thai 2008; 91 (suppl.3): S 45-52
 • ธนะรัตน์ ลยางกูร การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องโรคหัวใจพิการในเด็กลุ่มอาการดาวน์ วารสารกรมการแพทย์
 • Layangool T, Promphan W, Kirawittaya T, Sangtawesin C, Makarapong P. Combined Aortic and pulmonic valvular stenosis.  report of 2 cases. J Med Assoc Thai. 2011 Aug;94 Suppl 3:S217-21.
 • Khorana M, Yookaseam T, Layangool T, Kanjanapattanakul W, Paradeevisut H.J.  Outcome of oral sildenafil therapy on persistent pulmonary hypertension of the newborn at Queen Sirikit National Institute of Child Health. J Med Assoc Thai. 2011 Aug;94 Suppl 3:S64-73
 • Siripornpitak S, Pornkul R, Khowsathit P, Layangool T, Promphan W, Pongpanich B. Cardiac CT angiography in children with congenital heart disease. Eur J Radiol. 2011 Dec 21

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้