APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นางวรารัตน์ พฤกษอาภรณ์

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่งงาน
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป)ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ
รพ.มงกุฎวัฒนะนักเทคนิคการแพทย์
รพ.เอกปทุมนักเทคนิคการแพทย์

ประวัติการฝึกอบรม

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 27
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
 • การบริการคลังเลือดที่ปลอดภัย
 • สถิติจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร รุ่นที่8
 • การฟื้นฟูความรู้การประเมืนคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข
 • ความรู้ทางโลหิตวิทยาช่วยให้บุคลากรในห้องปฏิบัติการห่างไกลจากการถูกฟ้องร้อง
 • มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๑ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (HA 401)
 • หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
 • เทคนิคการแพทย์ไทยพัฒนาสู่ AEC
 • หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับต้น
 • ประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่3
 • Sysmex XN-1000 Training
 • การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
 • ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการวิชาการ/ผู้จัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555
 • ประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่4
 • ภาวะผู้นำและทัศนคติเพื่อการพัฒนางาน
 • Pastfast Immunology Analyzer User Training
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง (HA 704)

ผลงานงานวิจัย / พัฒนา

 • นำพาการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบมาตรฐานจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 (Laboratory Accreditation, LA) ในปี 2556 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้