นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
    Florida Atlantic University, USA
  • ปริญญาโท - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
    George Washington University, USA
  • ปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
    มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการฝ่าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการฝ่าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)หัวหน้าหน่วย

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร  Director Certification Program (DCP)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้