จักษุ

Ophthalmology
การบริการทางการแพทย์

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา โดยแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 • ตรวจสุขภาพตา เช่น การตรวจวัดความผิดปกติของการมองเห็น การตรวจความดันลูกตา การทำงานของกล้ามเนื้อตา เป็นต้น
 • ตรวจรักษาต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และต้อลม
 • ตรวจรักษาน้ำวุ้นและจอประสาทตา
 • ศัลยกรรมจัดษุ ตกแต่ง
เวลาทำการและติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวัน   08.00-20.00 น.
TEL. 02-998-9999  ต่อ 5300 , 5301 (ตึกแพทย์รังสิต 2)
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น


เปิดให้บริการทุกวัน   07.00-20.00 น. (ตึกประกันสังคม) 
TEL. 02-998-9999  ต่อ 1240 , 1243 
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

ตารางตรวจของแพทย์
รายชื่อเเพทย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม
13.00 - 15.00 น.
(คลินิก พิเศษ 1)
17.00 - 19.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)
นพ.วาทิน สนธิไชย
13.00 - 20.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)
นพ.บุญเกียรติ กอบหิรัญกุล
17.00 - 19.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 14.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1) 
พญ.ธนวดี รัตนพงษ์
13.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.กรอบกาญจน์ วิชิตนาค

17.00-19.00 น.

(คลินิกพิเศษ 2)

17.00-19.00 น.

(คลินิกพิเศษ 2)

พญ.พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์
17.00 - 20.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2)
16.00 - 19.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)

17.00 - 20.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2)

ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3 , 4

08.30 - 11.30 น. 
(คลินิกพิเศษ 2)
08.30 - 11.30 น. 
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.วชิราพร เล็กสมบูรณ์
11.00 - 14.00 น. 
(คลินิกพิเศษ 1)
12.00 - 13.00 น. 
(คลินิกพิเศษ 1)
09.00 - 14.00 น. 
(คลินิกพิเศษ 2)
09.00 - 14.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2)
09.00 - 14.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.ศศิกาญจน์ สุขแก้ว

17.00-20.00 น.

(คลิกนิกพิเศษ 2)

พญ.ศาธิยา เก่งพันธ์พานิช
13.00 - 20.00 น.
(คลินิกพิเศษ 2)
นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

09:00-15:00 น .
(คลินิกพิเศษ 2)

แพทย์ประจำ
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ชาติชาย วิภูษณวิทย์
  VIEW
 • นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม
  VIEW
 • นพ.บุญเกียรติ กอบหิรัญกุล
  VIEW
 • นพ.วาทิน สนธิไชย
  VIEW
 • พญ.ธนวดี รัตนพงษ์
  VIEW
 • พญ.พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ์
  VIEW
 • พญ.วชิราพร เล็กสมบูรณ์
  VIEW
 • พญ.ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
  VIEW
 • พญ.ศาธิยา เก่งพันธ์พานิช
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้