นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)ของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

  1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตและโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และบริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”)           ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บและใช้ข้อมูลชองผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลจึงได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ขึ้นเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งานเว็บไซต์”) เข้าใจถึงรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงความหมายการทำงานวัตถุประสงค์การลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของผู้ใช้งานเว็บไซต์

  1. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้หรือจะตั้งค่าเบราวเซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ได้ใช้งานเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อจะถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ยอมรับ และยินยอมตามกฎหมายให้โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ของโรงพยาบาล และ/หรือ เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ของบุคคลที่สาม สำหรับการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ฉบับนี้หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์โรงพยาบาลผู้ใช้งานเว็บไซต์จะต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งด้วยการตั้งค่าไม่รับคุกกี้บน เบราว์เชอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้คุกกี้ฟังก์ชัน ผู้ใช้งานเว็บไซต์สมบติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ปิดการใช้คุกกี้ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้)

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์โดยปกติคุกกี้มักจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกี้นั้นๆ (ว่าคุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่าไหร่) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็นค่าที่ไม่ซํ้ากัน

คุกกี้ใช้ทำอะไร

โรงพยาบาลใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้โรงพยาบาลยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอย่างไร และเพื่อช่วยโรงพยาบาลปรับปรุงโครงสร้าง และเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งานเว็บไซต์ บางครั้งหากโรงพยาบาลได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ล่วงหน้าโรงพยาบาลอาจใช้คุกกี้,แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อรับข้อมูลที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถแสดงให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เห็นเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม หรือการโฆษณาอื่นๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

โรงพยาบาลใช้คุกกี้ประเภทใด

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และภายใต้ข้อกำหนดของโรงพยาบาลกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

คุกกี้ความปลอดภัย (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้

คุกกี้เซิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ (Analytic Cookies)

คุกกี้เพื่อให้โรงพยาบาลรับรู้ และนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้โรงพยาบาลได้รับผลประโยชน์สำหรับการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้ฟังก์ชั่น (Functional Cookies)

คุกกี้เพื่อจดจำผู้ใช้งานเว็บไซต์เวลาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์กลับมายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโรงพยาบาลทักทายผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยชื่อและจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น การเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย / คุกกี้โฆษณา (Targeting Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาล หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์เยี่ยมชม และลิงค์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ติดตาม โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของผู้ใช้งานเว็บไซต์แสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น โรงพยาบาลอาจแบ่งบันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาคุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียล และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

Google Analytics เว็บไซต์ของโรงพยาบาลใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ Google Analytics ใช้คุกกี้ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานเว็บไซต์) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมิน การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใข้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานเว็บไซต์) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลด และติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่าโปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์

อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

การจัดการข้อมูลที่ปรากฎบนอีเมลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักทวง เสนอแนะ หรือติติง มายังโรงพยาบาล ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อ การอ้างอิง และการแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบุถึงในอีเมลเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของโรงพยาบาล

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565

นายรณชิต แย้มสอาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

แก้ไขครั้งที่

(No.)

วันที่จัดทำ

(Date)

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

(Description of revision)

วันที่บังคับใช้

(Effective date)

1

7/9/65

ทั้งฉบับ

7/9/65

2

12/1/66

แก้ไขชื่อบริษัท จากเดิมเป็น บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด

12/1/66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้