APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ. ไพบูลย์ เชี่ยวชาญธนกิจ

คุณวุฒิ

 • ปี 2544 คณะแพทย์ศาสตร์ , ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2550 อายุรศาสตร์ , โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปี 2552 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , โรงพยาบาลราชวิถี 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2552-2554 อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
 • ปี 2554-2555 อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลบางปะกอก 9
 • ปี 2555-2556 อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลเปาโล
 • ปี 2556-ปัจจุบัน อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 1)
09.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 2)
09.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 1)
09.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 1)
09.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 2)
  
จันทร์
09.00 - 15.00
อังคาร
09.00 - 15.00
พุธ
09.00 - 15.00
พฤหัสบดี
09.00 - 15.00
ศุกร์
09.00 - 15.00
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้