APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ

คุณวุฒิ

 • ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต , คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ปี 2532 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ , คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
     09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้