APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.ศุภวัชร สามารถ

คุณวุฒิ

 • ปี 2551 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2557 ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2558 เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัติเฉพาะทางพิเศษ

 • ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )
 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports medicine)

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2550-2551 รพ.นครนายก
 • ปี 2551-2553 รพ.องค์รักษ์
 • ปี 2553-2558 รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
 • ปี 2558-2562 รพ.ปทุมธานี
 • ปี 2562-ปัจจุบัน รพ.แพทย์รังสิต
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์ อาทิตย์ 

 

09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
 09.00-12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
 09.00 - 11.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
จันทร์
อังคาร
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
พุธ
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00-12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
เสาร์
อาทิตย์
09.00 - 11.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้