APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร

คุณวุฒิ

 • ปี 2530 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปี 2536 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพลฯ

ประสบการณ์การทำงาน

 • รพ.กองบิน 4 ตาคลี นครสวรรค์
 • รพ.ภูมิพล อดุลยเดช
 • รพ.นวมินทร์ 1
 • รพ.นวมินทร์ 9
 • รพ.ปทุมเวช
 • รพ.นวนคร
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
   17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
   
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้