ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.วินัย วุฒิโรจน์

คุณวุฒิ

 • ปี 2514 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิยาศาสตร์การแพทย์) , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2516 แพทย์แพทย์บัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2523 ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต , โรงเรียนสาธารณสุข ม.ทูเลนสรวง
 • ปี 2525 สาธาณสุขศาสตร์ดุษฎี , โรงเรียนสาธารณสุข ม.ทูเลนสรวง
 • ปี 2525 Diploma หลักสูตรนานาชาติ , สถาบันโรคผิวหนัง

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง บางเขน
 • ที่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังคลินิกโรคผิวหนัง และโรคเรื้อรังสำนักงานและควบคมโรค เขตเมือง
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
    17.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 1)
    
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้