APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.ภาคภูมิ สุทธินันทชัย
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
 13.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
10.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
จันทร์
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
อังคาร
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
พุธ
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พฤหัสบดี
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
ศุกร์
เสาร์
13.00-19.00 น. 
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
อาทิตย์
10.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้