APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.นำชัย คุณธาราภรณ์

คุณวุฒิ

 • วทบ.ผบ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ราชทัณฑ์
 • ผู้อำนวยรองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • อนุกรรมาธิการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีม็อบจราจร สภาผู้แทนราษฎร
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
  
จันทร์
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
อังคาร
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พุธ
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พฤหัสบดี
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
ศุกร์
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้