APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.ธีรยุทธ ไม้งาม

คุณวุฒิ

 • ปี 2535-2541 แพทยศาสตรบัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปี 2544-2548 ศัลยศาสตร์ทั่วไป , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2541 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • ปี 2542-2543 โรงพยาบาล กบินทร์บุรี
 • ปี 2545-2556
 • ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  

08.00 - 16.00 น.

(รพ.แพทย์รังสิต 1)

09.00 - 16.00

(รพ.แพทย์รังสิต 2)

     
จันทร์
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
อังคาร
09.00 - 16.00
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้