APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

คุณวุฒิ

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • อนุมัติบัตรเวชศาาสตร์ครอบครัว , แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ , แพทยสภา
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (การบริหารโรพยาบาล) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน

 • กุมารแพทย์ประจำ , โรงพยาบาลมุกดาหาร
 • กุมารแพทย์ประจำ , โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก , โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการอนามัยเด็กแห่งชาติ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก , โรงพยาบาลศูลย์สรรพสิทธิประสงค์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ , โรงพยาบาลลาดพร้าว
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
      09.00 - 17.00 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00 - 17.00 น.
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้