ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
ทพ.อานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส (รักษารากฟัน)

คุณวุฒิ

 • ปี 2557 ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดัล 1 , ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปี 2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดคอนต์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดคอนต์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
                                                                                                                   

13.00 - 18.00
สัปดาห์ที่ 1 , 3 / เดือน

                       
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้