อายุรกรรม

Medical 
เวลาทำการและติดต่อศูนย์
 

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น.  (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999 ต่อ 5200 , 5201 
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น  

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น.  (ตึกแประกันสังคม)
TEL. 02-9989999 ต่อ 2233 , 2212 , 2213 
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการปรึกษา ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ซึ่งรวมไปถึงการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการและรังสีวิทยา การรักษาด้วยา รวมถึงการทำหัตถการต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

 • อายุรกรรมโรคปอด
 • อายุรกรรมโรคไต
 • อายุรกรรมโรคทางเดินปัสสาวะ
 • อายุรกรรมประสาทและสมอง
 • อายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
 • อายุรกรรมโรคเลือด
 • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเม็ดตาบอริซึ่ม
ตารางตรวจของแพทย์
รายชื่อเเพทย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
พญ.พีริยา วนาสิทธชัยวัฒน์08.30 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.30 - 15.30
(คลินิกพิเศษ 2)
08.30 - 18.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.30 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.30 - 15.30
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.สุเบ็ญจา พิณสาย13.00 - 15.30
(คลินิกพิเศษ 1)
ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
นพ.ธนกฤษณ์ คงขำ16.00 - 19.30
(คลินิกพิเศษ 2)
16.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
16.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล17.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวย08.30 - 12.00
(คลินิกพิเศษ1)
 นพ.พีรดนย์ วิภาตะวัต

17.00 - 18.00
สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
17.00 - 20.00
สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

นพ.วรรณสิทธิ์ เธียระวิบูลย์

16.00 - 19.00
(คลินิกพิเศษ 2)

17.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 1) 
08.00 - 15.00
(คลินิกพิเศษ 2) 
นพ.สิรภัทร์ ตุลาธรรมกิจ08.00 - 10.00
(คลินิกพิเศษ 1)
นพ.ศิวัต จันทศร13.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
นพ.สุพพัฒน์ ภักษา07.00 - 08.00
(คลินิกพิเศษ 2)
07.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
07.00 - 08.00
(คลินิกพิเศษ 2) 
08.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 1)
07.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
07.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
07.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
นพ.สุรสฤษดิ์ ขาวละออ13.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 1)
นพ.เกียรติภูมิ บูรณวนิช17.00 - 19.00
(คลินิกพิเศษ 1)

ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน
17.00 - 19.00 
(คลินิกพิเศษ 2)

ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน
นพ.เอกชัย วงศ์สรรคกร08.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
15.00 - 18.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 12.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 10.00
(คลินิกพิเศษ 1)
พญ. แก้วใจ สันตินันตรักษ์10.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
13.00 - 20.00
(คลินิกพิเศษ 2)
10.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 1)
17.00 - 19.00
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.สุนิสา ชัยประเสริฐ08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 15.30
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 15.30
(คลินิกพิเศษ 1)
พญ.รินธิดา หาญประยงค์08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
09.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 1)
09.00 - 14.00
(คลินิกพิเศษ 1)

08.00 - 16.00 (คลินิกพิเศษ 2) / 
09.00 - 11.00 คลินิกพิเศษ 1

(สัปดาห์ที่ 1, 3 /เดือน) 

 

08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
พญ.ศิวาพร เจริญทัศน์08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 2)
นพ.วรศักดิ์ ศิริชาลีชัย08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)

08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
(สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

08.00 - 16.00
(คลินิกพิเศษ 1)
พญ. ศศินุช รุจนเวช17.00 - 19.00 
(คลินิกพิเศษ 1) 
แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
  VIEW
 • นพ.ณวร สุทธิสรโยธิน
  VIEW
 • นพ.ธนกฤษณ์ คงขำ
  VIEW
 • นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
  VIEW
 • นพ.พรพจน์ ประภาอนันตชัย
  VIEW
 • นพ.พีรดนย์ วิภาตะวัต
  VIEW
 • นพ.วรรณสิทธิ์ เธียระวิบูลย์
  VIEW
 • นพ.ศิวัต จันทศร
  VIEW
 • นพ.สิรภัทร์ ตุลาธรรมกิจ
  VIEW
 • นพ.สุพพัฒน์ ภักษา
  VIEW
 • นพ.สุรสฤษดิ์ ขาวละออ
  VIEW
 • นพ.เกียรติภูมิ บูรณวนิช
  VIEW
 • นพ.เอกชัย วงศ์สรรคกร
  VIEW
 • พญ. แก้วใจ สันตินันตรักษ์
  VIEW
 • พญ.กนกพร ศรีรัตนวงศ์
  VIEW
 • พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวย
  VIEW
 • พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวย
  VIEW
 • พญ.รินธิดา หาญประยงค์
  VIEW
 • พญ.ศิวาพร เจริญทัศน์
  VIEW
 • พญ.สุนิสา ชัยประเสริฐ
  VIEW
 • พญ.สุเบ็ญจา พิณสาย
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้