ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Orthopedics 
การบริการทางการแพทย์

ให้บริการในการวินิจฉัย และตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทุกประเภท โดยสามารถให้การรักษาทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และ การรักษาแบบผ่าตัด

โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

 • การตรวจวินิจฉัยโรคทางกระดูกและข้อทุกประเภท
 • การตรวจโรคทางกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
 • เวชศาสตร์การกีฬา และโรคข้อไหล่
 • การตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านมือ
 • การตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อเฉพาะทางด้านเท้าและข้อเท้า
 • การตรวจและรักษาโรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

เวลาทำการและติดต่อ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.   (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999 ต่อ 5121 , 5122  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.   (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999 ต่อ 2106 , 2109   
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น
ตารางตรวจของแพทย์
รายชื่อเเพทย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์

17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต1) สัปดาห์ที่ 2,4

09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
สัปดาห์ที่ 2,4 
17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
สัปดาห์ที่ 1,3,5
นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์
17.00 - 19.30 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.ธนพล ลิ้มไพศาล
09.00 - 16.00 น. 
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 16.00 น. 
(รพ.แพทย์รังสิต 2)

09.00 - 12.00 น. 
(รพ.แพทย์รังสิต 1)

13.00 - 16.00 น. 
(รพ.แพทย์รังสิต 2)

นพ.นำชัย คุณธาราภรณ์08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต1)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต1)
นพ.พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
นพ.ภาคภูมิ สุทธินันทชัย14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
14.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
เวลา 13.00-19.00 น.
(ครพ.แพทย์รังสิต 2)
สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
10.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.วีระ เสรีพันธ์วงศ์17.00 - 19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต2)
นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร
17.00 - 20.00 น.
(คลินิกพิเศษ 1)
นพ.ศุภวัชร สามารถ
09.00-12.00
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.สมชาย คูหเพ็งแสง
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต1)
09.00 - 14.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.สลักธรรม โตจิราการ
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต2)
13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 15.30 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 15.30 น.
(รพ.แพทย์รังสิต2)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.สุรยุธ จารุวรรณพงษ์09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.30 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ
13.00-19.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
นพ.เติมพงศ์ พ่อค้า
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 14.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พญ.พิภัทรา สายโลหิต
พญ.พิมสิริ พึ่งสุข
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
นพ.ณัฐพงษ์ แก้วสว่าง

13.00 - 16.00 

(รพ.แพทย์รังสิต)

แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์
  VIEW
 • นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์
  VIEW
 • นพ.ธนพล ลิ้มไพศาล
  VIEW
 • นพ.นำชัย คุณธาราภรณ์
  VIEW
 • นพ.พีรพงษ์ สวัสดิพงษ์
  VIEW
 • นพ.ภาคภูมิ สุทธินันทชัย
  VIEW
 • นพ.วีระ เสรีพันธ์วงศ์
  VIEW
 • นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร
  VIEW
 • นพ.ศุภวัชร สามารถ
  VIEW
 • นพ.สมชาย คูหเพ็งแสง
  VIEW
 • นพ.สลักธรรม โตจิราการ
  VIEW
 • นพ.สุรยุธ จารุวรรณพงษ์
  VIEW
 • นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
  VIEW
 • นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ
  VIEW
 • นพ.เติมพงศ์ พ่อค้า
  VIEW
 • พญ.พิภัทรา สายโลหิต
  VIEW
 • พญ.พิมสิริ พึ่งสุข
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้