APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

กุมารเวชกรรม

Pediatric 
การบริการทางการแพทย์

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และจิตเวชในเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมถึงการมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวชกรรมยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับให้การรักษากรณีฉุกเฉินของเด็ก

 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • พัฒนาการเด็ก
 • ทันตกรรมเด็ก
 • โรคผิวหนังเด็ก
 • ระบบทางเดินอาหารและตับเด็ก
 • ระบบประสาทเด็ก
 • โรคปอดและระบบทางเดินหายใจเด็ก
 • โรคภูมิแพ้เด็ก
 • โรคหัวใจเด็ก
 • โรคไตเด็ก 
 • โรคสมองและประสาทในเด็ก
 • โรคเลือดในเด็ก
 • โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เวลาทำการและติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 19.00 น.

tel. 02-998-9888 ต่อ 3101 , 3102 ,  3216 , 3217 
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

ตารางตรวจของแพทย์
รายชื่อเเพทย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล 
(โรคเลือด)
17.00-20.00
นพ.สิวโรจน์ ขนอม (ทางเดินอาหารและโรคตับ)18.00 -20.00
(นัดหมายล่วงหน้า)
พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ์
(โรคระบบทางเดินหายใจ)
17.00-20.00
นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
(โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
17.00 - 20.0008.00 - 12.00
นพ.นิคม ศรีสนธิเสรีอมร08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-11.00
พญ.วรรณวรา อังศุมาศ09.00-18.0008.00-17.0009.00-18.0012.00-20.0006.00-14.00
นพ.ณัฐพงษ์ จันทร์เจริญ (กุมารเวชกรรม 2)08.00-16.0008.00-16.0008.00-16.0008.00-16.0008.00-16.00
พญ.ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
(โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
08.00 - 12.00
นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช17.00-20.00
พญ.พัชรีวรรณ แสงเรือง08.00-16.00
พญ. อภิภัสร์ สุทธิพันธุ์12.00 - 20.0012.00 - 20.0012.00 - 16.0010.00 - 17.0008.00 - 19.00
พญ.กนกพร ศรีรัตนวงศ์09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00
พญ.บุศยา ธรรมมาธร08.00-16.0008.00-16.0008.00-16.0008.00-16.0008.00-16.00
พญ.ภัทรลดา บุรุษพัฒน์09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-13.00
พญ.กัลยา ศรีนวรัตน์17.00 - 20.00
พญ.วลีวรรณ นพคุณวิจัย17.00-20.00
พญ.ปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล (โรคเลือด)17.00-20.0017.00-20.00
นพ.เอกสิทธา จูฑามาตย์ (โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ)17.00-20.00
พญ.วิจิตรา ลอยฟ้าอมร08.00 - 16.0008.00 - 12.0012.00 - 19.0012.00 - 19.0008.00-19.00
พญ.ช่อทิพย์ ชาญแสงสวัสดิ์
(โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
17.00 - 20.00
พ.ญ.ดลฤทัย  พุทธวงศ์
(โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
08.00-12.00น.
วันเสาร์แรกของเดือน
พ.ญ.อัมพาพรรณ์ นรสุนทร
(โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
17.00-20.00 น.
วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และที่ 3
พ.ญ.อันญา กุลบุญ
(โรคระบบทางเดินหัวใจ)
17.00-20.00
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4
นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ 
(โรคผิวหนัง)
17.00-20.0008.00-16.00
พ.ญ.ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล
(ประสาทวิทยา)
17.00-20.00
พ.ญ.สธนา เสริมศรี
(โรคไต)
17.00-20.0009.00-20.00
น.พ.กิตติพล คล้ายคลึง
(โรคหัวใจ)
17.00-20.0017.00-20.00
น.พ.ศิวัฒม์ ศรีเมือง
(โรคหัวใจ)
08.00-12.00
น.พ.นัฐพร นาคนก
(โรคหัวใจ)
12.00-20.00
แพทย์ประจำ
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ณัฐพงศ์ จันทร์เจริญ
  VIEW
 • นพ.นัฐพร นาคนก
  VIEW
 • นพ.นิคม ศรีสนธิเสรีอมร
  VIEW
 • นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
  VIEW
 • นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
  VIEW
 • พญ.กนกพร ศรีรัตนวงศ์
  VIEW
 • พญ.กัลยา ศรีนวรัตน์
  VIEW
 • พญ.ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
  VIEW
 • พญ.ทิพาพร สิรินพคุณ
  VIEW
 • พญ.บุศยา ธรรมมาธร
  VIEW
 • พญ.ปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล (โรคเลือดเด็ก)
  VIEW
 • พญ.พัชรีวรรณ แสงเรือง
  VIEW
 • พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ
  VIEW
 • พญ.ภัทรลดา บุรุษพัฒน์
  VIEW
 • พญ.วลีวรรณ นพคุณวิจัย
  VIEW
 • พญ.วิจิตรา ลอยฟ้าอมร
  VIEW
 • พญ.อภิภัสร์ สุทธิพันธุ์
  VIEW
 • รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้