APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกิจการ กลุ่ม รพ.แพทย์รังสิต

คณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกิจการโรงพยาบาลกลุ่มบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00น. ณ อาคารโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 จังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารหน่วยงานความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพทางด้าน Healthcare and Wellness โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ภายใต้การสนับสนุนทุน โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลัง คิด เพื่อ อนาคต ระยะที่ 2” บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จำกัด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม พร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที 21 ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการจ้างงานเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา

โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ผู้ริเริ่มโครงการ และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ นำคณะผู้บริหารจากองค์กรทางด้าน Healthcare ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการกิจการโรงพยาบาลกลุ่มบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยมีนายรณชิต  แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นพ. กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ โดยประกอบไปด้วยองค์กรสำคัญดังนี้

1. Shonan Social Welfare Cooperative สมาคมสหกรณ์ธุรกิจสวัสดิการสังคมโชนัน
เป็นองค์กรที่ดําเนินการด้านสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นทีตะวันตกของจังหวัด คะนะงะวะ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โชนัน ประเทศญี่ปุ่น 

2. Toyo Tecno Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 35 ปี ให้บริการในด้านการปรับปรุง อาคาร/สถานที่ (Renovation) สุขาภิบาล (Cleaning) ความปลอดภัยในองค์กร (Security Services) และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆในระดับประเทศ (Event Oganizer) และได้รับความไว้วางใจด้านสุขาภิบาล ความปลอดภัย (Security Services) ในการส่งพนักงานให้กับโรงพยาบาลในเครือ Tokushukai Medical Group ซึ่งมีอยู่กว่า 75 โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น

3. Matsunaga (Thailand) Co., Ltd.
Matsunaga บริษัทผลิตวีลแชร์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น

4. Sekisui-SCG Industry Co., Ltd. และ SCG-Sekisui Sales Co., Ltd. 
SCG มีประสบการณ์กว่า 100 ปีในการผลิตวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงและรักษามาตรฐานตลอดมาได้ร่วมมือกับ เซกิซุย เคมิคอล ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีการสร้างบ้านจากญี่ปุ่นด้วยการใช้หุ่นยนต์ประกอบบ้านในโรงงานควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพการสร้างบ้านระบบโมดูล่าร์และคุณภาพการบริการหลังส่งมอบ

5. Anes Associates Co., Ltd.
มีประสบการณ์และประกอบอาชีพพยาบาลกว่า 10 ปีในแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด ทรวงอก ระบบทางเดินหายใจ และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหางานทางด้านการแพทย์ โดยแนะนำวิสัญญีแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ กว่า 10 ปี

6. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่จะเข้ามารับทุนฝึกอบรมอาชีพในโครงการ STEM Career Academies

7. ศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education) ผู้ริเริ่มโครงการ STEM Career Academies จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาคด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิก ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการทาง วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศใน การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป 

8. บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
หน่วยงานทางด้านนวัตกรรมการศึกษาและผู้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพทางด้าน Healthcare and Wellness ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางด้านทางด้านเทคนิคและนวัตกรรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผู้บริหารกิจการโรงพยาบาลกลุ่มบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ยังกล่าวทิ้งท้ายการประชุม โดยยินดีจะให้การสนับสนุนในด้านการเป็นเครือข่ายของสถานพยาบาลที่จะให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่เยาวชนในโครงการฯ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับเยาวชนในการฝึกประสบการณ์ โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชนในประเทศไทยต่อไป

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้