APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ก้อนเนื้อไทรอยด์ หรือภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

Q1 : ก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นจากต่อมไทรอยด์ คืออะไร และสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง ?

ตอบ :  ก่อนที่เราจะไปรู้จักก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์ อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณคอด้านหน้าส่วนล่าง

ซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์ทําหน้าที่ในการควบคุมการการสร้างฮอร์โมน ที่จะส่งผลต่อการควบคุมการเผาผลาญพลังงานของเซลล์ และควบคุมพลังงานที่มีผลต่อการทำงานอวัยวะต่างๆก่อน  ซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ด้านหน้าลำคอซึ่งหากต่อมไทรอยด์ส่วนนี้เกิดความผิดปกติ อาจจะเกิดจากการทำงานมากไป จนก่อให้เกิดเป็นก้อนขึ้นมา

Q2 : ก้อนเนื้อไทรอยด์มีกี่แบบ อันตรายอย่างไร ?

ตอบ :  ปกติก้อนเนื้อไทรอยด์ จะมีก้อนเนื้อชนิดไม่อันตราย กับเนื้อที่อันตราย หรือที่เรียกว่า " มะเร็งไทรอยด์ " นั่นเอง

Q 3 : ปัจจุบันการรักษาก้อนเนื้อไทรอยด์ชนิดธรรมดา มีกี่แบบ

ตอบ : การรักษาก้อนเนื้อของไทรอยด์ชนิดธรรมดานั้นมีหลากหลายวิธี รวมทั้งการใช้ยา การผ่าตัดด้วยวิธีเปิด การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง หรือการรักษาทางยา ซึ่งการรรักษาเหล่านั้นอาจจะมีผลการรักษาที่ดีกว่าหรือแย่กว่า แต่การรักษาการด้วยวิธีการใช้เข็มไมโครเวฟ

ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดรอยแผล หรือมีแผลผ่าขนาดเล็กมาก จะเป็นวิธีการรักษาที่เรียกว่า Minimally Invasive วิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถฟื้นจากการักษาค่อนข้างเร็ว แทบจะไม่มีแผลเป็นจากการผ่าตัด เป็นวิธีที่สามารถหลีกเลี่ยงการนอนโรงพยาบาล และสามารถกลับไปทำงานหรือใช้ทำกิจวัตรประจำวันได้เร็วยิ่งขึ้น

นพ.ดารงณ์ จีรปัญญากูล
แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก

บทความทางการแพทย์
แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้