โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยโรค
 

      ด้านสูติกรรม มีการให้บริการรับฝากครรภ์ โดยมีการจัดอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อย
       
       
 
  

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจรักษาโรคตามสาขาแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชกรรม

ก่อนการตั้งครรภ์
1. ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคู่รัก คู่สมรส ในการเตรียมตัวก่อนใช้ชีวิตคู่หรือมีบุตร
2. ให้บริการคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก
3. ตรวจการตั้งครรภ์
4. ให้บริการปรึกษาและวางแผนครอบครัว  

ระหว่างการตั้งครรภ์
1. ให้บริการรับฝากครรภ์
2. ให้คำปรึกษาและการเตรียมตัวสำหรับคุณแม่มือใหม่
3. ตรวจน้ำตาลในเลือด สำหรับหญิงตั้งครรภ์
4. จัดกิจกรรมอบรมการดูแลลูกน้อย เช่น สอนอาบน้ำ การห่อตัว การนวดผ่อนคลาย ประดิษฐ์สิ่งของให้กับลูกน้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. ให้บริการตรวจคลื่นความถี่สูง เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมทั้งบริการอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
6. ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเจาะน้ำคร่ำหรือเลือด

การคลอดบุตร
1. โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย
2. ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน

หลังคลอดบุตร
1. ทำหมัน
2. บริการห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่เพิ่งคลอด
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมบุตร
4. บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด
 

ด้านนรีเวชกรรม มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่น มีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเมื่อพบความผิดปกติสามารถทำการตรวจวินิจฉัยต่อโดยการส่องกล้องได้ทันที การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งการผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
  
1. ให้บริการทางโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
2. ตรวจการตกขาวผิดปกติ
3. ประจำเดือนมาไม่ปกติ
4. ให้บริการแก่สตรีตั้งแต่วัยเจริญที่มาด้วยอาการปวดท้องประจำเดือน ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
5. ให้บริการตรวจวินิจฉัย เพื่อสืบค้นมะเร็งระยะเริ่มแรก และในการตรวจสุขภาพภายใน
6. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
7. ให้บริการเกี่ยวกับสุภาพสตรี โดยเฉพาะในวัยใกล้มีและหลังหมดประจำเดือน
8. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
9. คลินิกวัยทอง


 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.  (ตึกเฉพาะทางแม่และเด็ก)
TEL. 02-9989888  ต่อ 3200 , 3201   
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989888  ต่อ 2205  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED