คลินิกกุมารเวชกรรม

 

          ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิด -15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน จิตเวชในเด็ก และทันตกรรมเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก
 
 
 

คลินิกเด็กสุขภาพดี
 
  
 
 
 

การบริการทางการแพทย์


1. คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก  (เพิ่มเติม)
2. คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก  (เพิ่มเติม)
3. คลินิกปอดและระบบทางเดินหายใจในเด็ก  (เพิ่มเติม)
4. คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก  (เพิ่มเติม)
5. คลินิกระบบประสาทในเด็ก  (เพิ่มเติม)
6. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก  (เพิ่มเติม)
7. คลินิกโรคไตในเด็ก  (เพิ่มเติม)
8. คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก  (เพิ่มเติม)
9. คลินิกจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น  (เพิ่มเติม)
10. คลินิกพัฒนาการเด็ก  (เพิ่มเติม)
11. คลินิกทันตกรรมเด็ก (เพิ่มเติม)
12. คลินิกนมแม่  (เพิ่มเติม)
13. คลินิกทารกแรกเกิด  (เพิ่มเติม)
14. คลินิกเด็กสุขภาพดี   ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตามวัย 
- วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
- วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
- วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
- วัคซีนเอชพี 
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- วัคซีนโรต้า
- วัคซีนIPD  

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน 24 ชม.
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED