แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

05-10-2020
แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 


โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ขอแนะนำแพทย์เฉพาะทาง ด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู  คลินิกกายภาพบำบัด
 

พญ.พรรณปพร ศรีพันธุ์วงศ์ ตรวจสอบตารางแพทย์ออกตรวจ  คลิก

 
คุณวุฒิ
ปี 2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2556 หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน , สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
ปี 2563 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย


สามารถนัดหมายการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกภายภาพบำบัด เบอร์โทรศัพท์ 02-998-9999 ต่อ 5316 และ 5317
-----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox : 
https://bit.ly/2xNaFc1
Line : https://bit.ly/33p9nzw
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED