แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาวะผู้มีบุตรยาก

05-10-2020
แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาวะผู้มีบุตรยาก

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ขอแนะนำแพทย์เฉพาะทาง ด้าน ภาวะมีบุตรยาก  แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.พัชรินทร์ เกียรติสารพิภพ 
ตรวจสอบตารางแพทย์ออกตรวจ คลิก

คุณวุฒิ
ปี 2545-2551 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี 2554-2557 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี 2557-2559 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


สามารถนัดหมายการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-998-9888 ต่อ 3200 และ 3201
-----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox : 
https://bit.ly/2xNaFc1
Line : https://bit.ly/33p9nzw
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED