โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
patRangsit Hospital

TOP
patRangsit

หน้าแรก

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต patRangsit Hospital

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตเมื่อแรกรับ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคไต โรคตับ ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทางระบบศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมสมอง และระบบประสาท ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทางสูติ-นรีเวช ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวช เป็นต้น

We provide emergency accident patients and crisis when first receiving such as heart disease, diabetes, high blood pressure, gastrointestinal disease, respiratory disease, kidney disease, liver disease, emergency condition, surgical crisis, orthopedics, brain and neurological surgery, obstetrics and genecology crisis, pediatrics emergency .