โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

TOP
patRangsit

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตเมื่อแรกรับ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคไต โรคตับ ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทางระบบศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมสมอง และระบบประสาท ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตทางสูติ-นรีเวช ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวช เป็นต้น