TOP
patRangsit

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

patRangsit Hospital

ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.พิทักษ์ ต่อนี
08.30 - 16.00 (คลีนิคพิเศษ) 08.30 - 16.00 08.30 - 16.00 13.00 - 18.00 (คลีนิคพิเศษ) 08.30 - 16.00
นพ.สัญวิชญ์ บำเรอราช
17.00 - 20.00
นพ.อัศวิน คนชม
18.00 - 19.00 นพ.อัศวิน ออกตรวจเฉพาะ Case ที่นัด
นพ.พูลลาภ ลีวรวัฒน์
10.00 - 16.00 10.00 - 16.00 นั่งกระดูก (คลีนิคพิเศษ) 08.00 - 16.00 (เข้า OR ไม่รับ case) 11.00 - 16.00 13.00 - 15.00
นพ. ธีรยุทธ ไม้งาม
08.30 - 16.00 08.30 - 16.00 (คลีนิคพิเศษ) 08.00 - 16.00 (ไม่รับ case เข้า OR) 08.30 - 16.00 08.30 - 16.00 (คลีนิคพิเศษ)
นพ. อโนชา ตาคำ
13.00 - 16.00 นั่ง surgery 17.00 - 20.00 นั่งกระดูก 08.30 - 16.00 (12.00-16.00 ไม่รับ case เข้า OR) 09.00 - 12.00 (13.00 - 18.00 ขึ้น OR ) 08.30 - 16.00 (คลีนิคพิเศษ) 09.30 - 11.00 (คลีนิคพิเศษ)