คลินิกกุมารเวชกรรมให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิด -15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน จิตเวชในเด็ก และทันตกรรมเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

การบริการทางการแพทย์

 
1. คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมแพ้ต่างๆ เช่น หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหารผื่นลมพิษ โดยการเจาะเลือดเพื่อให้ทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด พร้อมให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

2. คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับเช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง เลือดออกในทางเดินอาหาร ตับอักเสบ เป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

3. คลินิกปอดและระบบทางเดินหายใจในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจและโรคปอด รักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ และทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และนอนกรน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

4. คลินิกโรคไตในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็กแต่กำเนิด ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบเกลือแร่และสมดุลกรด-ด่าง ความดันโรหิตสูงเป็นต้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

5. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดตั้งแต่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆทั้งที่มีอาการตัวเขียว และไม่เขียว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่างๆโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

6. คลินิกระบบประสาทในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมองไขสันหลังเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรคติดเชื้อทงระบบประสาท ขนาดศรีษะผิดปกติ เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมองสมองพิการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

7. คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก
บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก เช่น ผื่นแพ้ผิวหนัง ผิวหนังติดเชื้อ ผิวหนังอักเสบโรคผิวหนังในทารกแรกเกิด และโรคผิดหนังพันธุกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

8. คลินิกทันตกรรมเด็ก
ให้บริการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันของเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก การบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรม เช่น การรักษาโรคในช่องปากและฟัน ป้องกันฟันผุ และป้องกันเหงือกอักเสบ   
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

9. คลินิกโรคเลือด
การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเลือด โดยให้การรักษาโรคเลือดที่พบบ่อย ความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ โลหิตจาง โรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย ให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

10. คลินิกจิตเวชเด็ก
บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม  ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ  ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

11. คลินิกพัฒนาการเด็ก
บริการให้คำแนะนำด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โดยจะประเมินพัฒนาการของเด็กและให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ การเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

12. คลินิกนมเเม่
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีภายหลังคลอด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกโรคเลือด : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.
คลินิกโรคไตในเด็ก : วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00-19.00 น.

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก : วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.00 น.
คลินิกปอดและระบบทางเดินหายใจในเด็ก : วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.

TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED