คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

 


ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวาน ในอนาคต ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรองจากการตรวจวินิจฉัย มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบริการทางการแพทย์

1.โรคเบาหวาน  น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
2.ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
3.การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
4.ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
5.ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
6.โรคอ้วน

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา  07.00–20.00 น. 
TEL. 02-9989999  ต่อ  5200, 5201
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED