คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจบริการให้คำปรึกษาตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และเอกซเรย์ภายในทรวงอก รวมถึงให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริการทางการแพทย์

1.บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางเดินหายใจ อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอกหรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
2.หอบหืด
3.ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป
4.วัณโรค
5.ปอดบวม
6.หลอดลมอักเสบ
7.ไอเรื้อรัง

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 07.00 – 20.00 น.

TEL. 02-9989888 ต่อ 5200 , 5201
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED